ES    EN    FR    DE    CH    AR                   
airnaturhome

Air Natur 空调

本品是市场上最创新的香薰器之一。拜其专利通风系统之赐,该款香薰器有助于比任何其他香薰器更好地散播香气。


本香薰器的技术使香料集中在一个固态基底之上,从而消除了倾洒到您空调内的风险。此外,其含有极高比例的纯香精油,使之能持续达两个月以上。