ES    EN    FR    DE    CH    AR                   

airnaturhome
获得具有资质的科学实验室检验和认证的专业喷雾剂,能对抗细菌,杀灭保洁人员无法消灭的病菌。能深入细菌的DNA发挥作用,对灶台、办公桌、浴室洗手池等表面及家庭和办公室的其他高人员流量区域实施消毒和保护。