ES    EN    FR    DE    CH    AR                   

airnaturhome
我们的瓶装空气清新剂获得国际专利,其系统中的木塞设有一个小直径孔洞,与另一个横向的孔相通,横孔中穿有一根用作芯绳的绳索,当容器倒置时即完成一次香液剂量的完美受控加载,所有一切均有剂量控制,液体不可能泄漏。

香型