ES    EN    FR    DE    CH    AR                   
airnaturhome

Air Natur 衣橱

本品是市场上最创新的香薰器之一。拜其国际专利通风系统之赐,该款香薰器有助于比任何其他香薰器更好地散播香气。它将香料集中在一个固态基底之上,从而消除了倾洒到您衣柜内的风险。这款空气清新剂包括五种品质优异、十分清新洁净的香精油,使之能持续达两个月以上。